خانه - نسیمی از بهشت

سبک زندگی

چادر ایرانی چگونه ژاپنی شد؟

چادر ایرانی چگونه ژاپنی شد؟ دکتر غلامعلی حداد عادل در کتاب «فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی» که سال 1359 برای اولین بار چاپ شده است به این سؤال می‌پردازد که لباس ژاپنی‌ها چگونه غربی شد؟ کسی چه می‌داند شاید سال‌ها بعد از این از ما بپرسند چادر ایرانی چگونه ژاپنی شد؟ با نگاهی اجمالی به وضعیت تولید پارچه چ...