خانه - نسیمی از بهشت

سبک زندگی

ارتباط قلبی با اهل بیت نزدیکترین راه سعادت است

ارتباط قلبی با اهل بیت آيه مودت مي خواهد از اصل رسالت نتيجه حاصل شود و اسلام ظاهرى را كه به شهادت شهادتين در بين مردم صورت گرفته، به درجه كمال بر اساس معرفت امام و وصول به درجه توحيد برساند. گروه دین و اندیشه: به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا(س)، بخش دوم خلاصه ای از گفتار هفتم کتاب «تفسیر آیه مودت و ن...